OTRZYMAŁEŚ

WEZWANIE DO ZAPŁATY?

 

DZIAŁ WINDYKACJI NOMEN POLSKA SP. Z O.O. INFORMUJE:

Jeżeli otrzymałeś wezwanie do zapłaty i chcesz zakończyć sprawę na etapie polubownym, skontaktuj się niezwłocznie z naszą firmą i ureguluj swoje zobowiązanie na konto wskazane w piśmie w terminie tam oznaczonym.

Do każdego dłużnika podchodzimy indywidualnie, a w drodze negocjacji proponujemy umowę ugody i rozłożenie zadłużenia na raty.

Skontaktuj się z nami już dzisiaj, a na pewno znajdziemy jakieś wspólne rozwiązanie.

Nie unikaj kontaktu!

gdyż takie zachowanie może być odczytane  jako próba uniknięcia odpowiedzialności za swoje zobowiązanie.

KOMORNIK
rej dłużników

CZĘSTO zadawane pytania

Otrzymałem wezwanie do zapłaty co mam zrobić?

 

Po odebraniu wezwania do zapłaty mają Państwo 5 dni na zapłatę zobowiązania wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi na konto wskazane w piśmie. Następnie po zapłacie prosimy o przesłanie potwierdzenia płatności na e-mail windykacja@nomenpolska.pl lub fax 71 722 07 70.

Na które konto uregulować zobowiązanie?

W wezwaniu do zapłaty, z reguły w środkowej części, znajduje się numer rachunku bankowego, na który należy uregulować zobowiązanie. W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Windykacji pod numerem 531 776 907, 531 776 908, 531 777 038

Czy istnieje możliwość rozłożenia zadłużenia na raty?

 

Tak jest taka możliwość. Uzależnione jest od kwoty zobowiązania, stanu sprawy oraz terminu przeterminowania. W drodze negocjacji dział windykacji może przygotować ugodę, która będzie wiążąca dla obu stron. Nomen Polska Sp. z o.o. jako wierzyciel nie podejmie dalszych działań, z kolei dłużnik będzie regulował zobowiązanie w ratach i w terminach określonych w ugodzie. W przypadku braku wykonania umowy ugody, sprawa zostaje niezwłocznie skierowana na drogę sądową, stąd ważne jest, aby przestrzegać jej zapisów.

Co oznacza Powiadomienie o cesji wierzytelności, które od Państwa otrzymałem?

Powiadomienie o cesji wierzytelności jest dokumentem informującym o zmianie wierzyciela zgodnie z art. 512 kc. Dłużnik zostaje powiadomiony kto jest jego nowym wierzycielem oraz na jakie konto ma uregulować swoje zobowiązanie. Zgodnie z prawem dłużnikowi przysługują wszelakie zarzuty jakie miał wobec danej wierzytelności, jednakże Nomen Polska Sp. z o.o. jako cedent nie odpowiada za delikty pełnione przez pierwotnego wierzyciela.

Zapłaciłem zobowiązanie przed otrzymaniem Powiadomienia o cesji, co w takim przypadku?

W przypadku zapłaty zobowiązania na konto poprzedniego wierzyciela (Państwa dotychczasowego kontrahenta) przed powzięciem informacji o cesji wierzytelności (dotyczy to również powiadomienia drogą telefoniczną i za pomocą korespondencji elektronicznej) zostanie ona uznana jako prawidłowa spłata zobowiązania. Jednakże w przypadku zapłaty na konto cedenta po otrzymaniu informacji o cesji wierzytelności, zobowiązanie nadal istnieje wobec naszej Firmy ze wszelkimi tego konsekwencjami. W celu odzyskania błędnie zapłaconych środków należy zwrócić się o ich zwrot do poprzedniego wierzyciela.

Otrzymałem nakaz zapłaty co mam zrobić?

Po otrzymaniu od Sądu nakazu zapłaty wraz z pozwem należy w terminie 2 tygodni uregulować całość zobowiązania wraz z kosztami sądowymi oraz odsetkami ustawowymi w celu uniknięcia dalszych kosztów prowadzenia sprawy sądowej, w tym kosztów klauzuli oraz kosztów komorniczych. Zapłaty należy dokonać na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu do zapłaty. W tytule przelewu można podać sygnaturę sprawy, która znajduje się w górnej części nakazu zapłaty. W celu ustalenia salda zadłużenia na dzień spłaty, można skontaktować się z działem windykacji.

Dlaczego zostałem dopisany do rejestru dłużników?

Nomen Polska Sp. z o.o. w przypadku braku zapłaty, po upływie 30 dni od wezwania do zapłaty, umieszcza dane dłużnika w rejestrach dłużników. W celu wykreślenia z rejestru należy uregulować całość zobowiązania. Proszę skontaktować się z działem windykacji w celu ustalenia ostatecznego salda zadłużenia.

Dlaczego moje dane widnieją na Giełdzie Długów

Nomen Polska Sp. z o.o w przypadku braku zapłaty, ma prawo na każdym etapie postępowania wystawić Państwa wierzytelność na Giełdę Długów w celu sprzedaży. Uregulowanie należności w całości spowoduje usunięcie informacji o nim z Giełdy Wierzytelności, tym celu proszę skontaktować z działem windykacji, aby ustalić ostateczne saldo zadłużenia.