ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYMI USŁUGAMI JEDNORAZOWYMI ORAZ PAKIETAMI USŁUG

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

windykacja
weryfikacja kontrahentów
monitoring płatności faktur
pieczęć prewencyjna
Giełda
lady-justice-2388500_1920

 

 

 

 

windykacja należności

Usługi windykacyjne są często mylnie pojmowane przez inne firmy z branży. Nie polegają one tylko na wysłaniu wezwania do zapłaty i oczekiwaniu na reakcję dłużnika.

Na podstawie wieloletniego doświadczenia jesteśmy pewni, iż tylko systematyczne i bezpośrednie działania mogą przynieść spodziewane rezultaty. Kontakt z dłużnikiem powinien przebiegać według ściśle określonych procedur mających na celu jak najszybsze odzyskanie Państwa należności. Profesjonalizm w działaniu to klucz do sukcesu.

Przyjmujemy sprawy w różnym stopniu zaawansowania. Szczególną uwagę zwracamy na czas jaki upłynął od terminu płatności. Z doświadczenia wiemy, że im ten czas dłuższy tym nasze działania muszą być bardziej intensywne.

Nie uchylamy się od trudnych zadań. Przyjmujemy sprawy przeterminowane i przedawnione, podejmujemy się windykacji spraw, w których komornik stwierdził bezskuteczność swoich działań. Stosujemy metody nowoczesne, niekonwencjonalne, jednakże zawsze zgodnie z prawem i  sprawdzone w działaniu.

Wszystkie sprawy przekazywane do nas podlegają wstępnej ocenie przez nasz zespół specjalistów w celu przygotowania indywidualnej oferty.

Weryfikacja sprawy jest bezpłatna, poufna i nie zobowiązuje do zawarcia umowy.


Szacunkowa prowizja od należności głównych kształtuje się następująco:

 • 5% dla zleceń, w których termin wymagalności nie przekracza 21 dni
 • 8-10% dla pozostałych zleceń

W ramach Pakietów, o których mowa w dalszej części oferty, istnieje możliwość uzyskania ulgi do 30% obniżającej naszą prowizję. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

weryfikacja kontrahentów

Nowoczesna gospodarka wymusza konieczność stosowania nowoczesnych rozwiązań w celu zabezpieczenia swoich transakcji handlowych. Dzięki wstępnej weryfikacji potencjalnych partnerów handlowych mogą Państwo ustrzec się przed niewypłacalnymi lub nie płacącymi na czas firmami. Dostęp do tej usługi pozwala w łatwy i szybki sposób otrzymać informacje o zwyczajach płatniczych Państwa kontrahentów, ich wiarygodności oraz aktywności na rynku. Co więcej, weryfikacja nie powinna dotyczyć tylko nowych kontrahentów, warto co jakiś czas zweryfikować również stałych partnerów biznesowych, ponieważ problemy płatnicze mogą pojawić się w każdej chwili, nawet u największych przedsiębiorców. Wiedza jaką Państwo uzyskują dzięki weryfikacji pozwala ograniczyć ryzyko, iż te problemy przełożą się na Państwa płynność finansową. Weryfikacja jest anonimowa, zatem Państwa kontrahenci nie będą wiedzieć kto ich sprawdza i dlaczego. W naszej firmie wyznajemy zasadę „Sprawdź i nie daj się zaskoczyć”. 


Koszt jednorazowej weryfikacji wynosi 200 zł netto/szt.

 

monitoring płatności faktur

Usługa monitoringu polega na stałej, profesjonalnej i bezkonfliktowej kontroli płatności faktur od momentu ich wystawienia do dnia zapłaty. To jedno z najtańszych, a zarazem najskuteczniejszych sposobów zapobiegania przeterminowaniu płatności. Główną zaletą tej usługi jest poprawa płynności finansowej firmy poprzez zmobilizowanie odbiorców do dokonania płatności. Informujemy, iż nie są to działania windykacyjne, a jedyne czynności wobec kontrahenta, który jeszcze nie jest Państwa dłużnikiem.


Monitoring płatności obejmuje:

 • weryfikację poprawności wystawionych faktur VAT, tj. czy dane adresowe, NIP, termin płatności są poprawne,
 • weryfikację przepływu faktur VAT, tj. czy faktura dotarła do odbiorcy, czy odbiorca nie kwestionuje faktury,
 • kontakt telefoniczny z kontrahentem po 1 – 7 dniach po terminie płatności w celu wyjaśnienia przyczyn opóźnienia,
 • kontakt listowny z kontrahentem po 7 – 14 dniach po terminie płatności z informacją o konieczności niezwłocznego uregulowania zobowiązania.

Koszt monitoringu jednorazowego wynosi 100 zł netto/szt.

Koszt monitoringu z umową roczną zawierający 60 monitów wynosi 600 zł netto/rok.

pieczęć prewencyjna

Przystawianie pieczęci na wystawionych fakturach, wezwaniach do zapłaty i innych dokumentach handlowych informuje Państwa kontrahentów o współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną oraz stanowi sygnał ostrzegawczy, że w przypadku opóźnienia płatności NOMEN POLSKA Sp. z o.o. podejmie natychmiastowe działania windykacyjne. Usługa ta ma na celu zdyscyplinowanie kontrahentów do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Uświadomienie odbiorcom konsekwencji jakie powstaną w chwili braku zapłaty w terminie jest często wystarczającym środkiem zapobiegawczym. Informujemy, że Państwo, jako posiadacz pieczęci, w dowolny sposób decydujecie kiedy i w stosunku do kogo zastosować działania prewencyjne.


 

U nas klienci mogą sami wybrać treść jaka będzie widniała na pieczęci. Poniżej przykładowe propozycje.

Płatność monitorowana Pieczęć elektroniczna Wierzytelność chroniona Pieczęć elektroniczna

Spłata pod kontrolą pieczątka elektroniczna TERMINOWE Płatności pieczęć elektroniczna

Koszt roczny użyczenia pieczęci prewencyjnej w wersji stemplarskiej wynosi 350 zł netto/rok.

 

giełda długów

Informujemy, iż kolejnym narzędziem w procesie odzyskiwania należności jaki Państwu proponujemy jest możliwość wystawienia wierzytelności na sprzedaż na podstawie art. 509-518 Kodeksu Cywilnego.

Giełda długów jest specjalną internetową platformą mającą na celu wymianę ofert pomiędzy sprzedawcami wierzytelności, a ich potencjalnymi nabywcami. Wgląd do niej posiadają bez ograniczeń wszyscy użytkownicy Internetu, a szczególnie banki, firmy leasingowe, dostawcy oraz klienci dłużnika.

Oferta sprzedaży wierzytelności będzie widoczna także w wynikach popularnych wyszukiwarek internetowych.

Zapewniamy, iż Giełda długów działa zgodnie z prawem i zapewnia Państwu anonimowość.


Nasza Firma po otrzymaniu oferty sprzedaży wierzytelności zawiadamia pisemnie dłużnika o tym fakcie oraz informuje go o konsekwencjach z tym związanych. Kolejnym etapem jest badanie i wycena danej wierzytelności oraz jej upublicznienie na naszej platformie internetowej. Po uzyskaniu konkretnych zapytań dotyczących chęci zakupu wierzytelności pośredniczymy w negocjacjach dotyczących ceny, w taki sposób, aby nasz Klient był w pełni usatysfakcjonowany.

Koszt wystawienia wierzytelności na sprzedaż wynosi 150 zł netto/szt. 

Wierzytelność widnieje na naszej platformie aż do odwołania lub do jej sprzedaży.


Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem wierzytelności, prosimy o przejście do zakładki GIEŁDA DŁUGÓW i kontakt z nami w celu przedstawienia szczegółowych informacji.

konsultacje prawne

Oferujemy Państwu usługi konsultacyjne w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Doradztwo obejmuje takie dziedziny prawa jak prawo cywilne, gospodarcze, handlowe oraz pokrewne dziedziny związane z prowadzaniem działalności gospodarczej.


Zakres usług obejmuje:

 • konsultacje prawne udzielane w formie telefonicznej,
 • opiniowanie umów, korekty umów oraz innych pism,
 • sporządzanie umów i innych pism,
 • sporządzanie pozwów i innych pism procesowych
 • prowadzenie negocjacji w imieniu klienta.

Koszt jednorazowej usługi  wynosi 250 zł netto/godz.


* Nie dotyczy usługi sporządzania pozwów i innych pism procesowych, wobec których stosuje się stawki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.